מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר “Shehair”. האתר מופעל באמצעות “פן-סטיישיין”. צוות האתר מכיר בחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים ברשת. מדיניות זו מתארת את נהלי הפרטיות באתר, ואת זכויותיך ביחס למידע האישי שלך. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לכל השימושים אשר יעשו במידע האישי שלך כמפורט במדיניות זו.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר, אבל מיועדת כמובן לכל המינים.

המידע שאנחנו אוספים עליך

מידע הדרוש לביצוע רכישה באתר – אם תרצה להזמין מוצרים באמצעות האתר יהיה עלייך למלא טופס הזמנה הכולל את שמך המלא, מספר טלפון, כתובת אי-מייל, כתובת מגורים ופרטי תשלום. התשלום עבור השירותים נעשה דרך האתר באמצעות חברת סליקה חיצונית.

מידע הדרוש ליצירת קשר עם צוות האתר – אם ברצונך ליצור קשר צוות האתר תוכל לעשות כן באמצעות הטופס המתאים באתר. במקרה זה תתבקש למסור פרטים כגון שמך המלא, מספר הטלפון, כתובת מגורים, אי-מייל ותוכן פנייתך. אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האמור לעיל, אולם אם תבחר שלא למסור מידע זה, לא נוכל לענות לפנייתך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת והמודעת למסירת הפרטים בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר – בעת השימוש באתר יאספו פרטים אודות פעילותך בו, לרבות מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, המוצרים שעניינו אותך, מיקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.

בנוסף, צוות האתר רשאי להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) הנוגע לפעילות באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע האישי שתמסור ובפרטים שנאסוף במהלך שימושך באתר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות בלבד –  

 • כדי לאפשר לך להנות מהתכנים המוצגים באתר;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לאזורים טעונים הרשמה וכדי שלא תידרש להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. לצורך כך יעשה שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר מוצרים חדשים, שירותים, סקרים, עלוני מידע ומידע פרסומי אחר. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך המפורשת. בכל עת תוכל לפנות לצוות האתר ולבטל את הסכמתך מקבלת דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982,;
 • כדי ליצור איתך קשר איתך כשאנו סבורים שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעול תקין ופיתוח של האתר והשירותים המוצעים בו;
 • על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן;

מסירת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצדדים שלישיים מידע אישי שמסרת או שנאסף תוך פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן –

 • לצרכי תפעול האתר. לדוגמה, מערכת גוגל אנליטיקס מנטרת באופן מצרפי את השימוש באתר;  חברת הסליקה “יעד שריג” מקבלת פרטי עסקאות בכרטיסי אשראי; וצדדים שלישיים אחרים מספקים את שירותי יצירת הקשר באתר.
 • אם תבצע באמצעות האתר או השירותים המוצעים פעולות מנוגדות לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך המורה לה למסור את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר או מי מטעמו;
 • בכל מקרה בו אנו סבורים כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירה ושיתוף של מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים וכן עם שותפים עסקיים שלנו, מפרסמים וכל צד שלישי אחר. לא נחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך לכך;
 • אם Shehair תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם ישות משפטית אחרת, זו תהיה זכאית להעביר לאותה ישות חדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של האתר ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שנאסוף נשמר במאגר המידע שלנו אשר מאוחסן אצל ספקי שרתי אחסון אתרים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות חיצוניות אחרות. חברות אלה גם הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

אנו עושים שימוש בקבצי ‘עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
‘עוגיות’ הן קבצי טקסט המוטמעות בדפדפן או במכשיר הקצה שלך ומקליטות את פעילותך ברשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות ימשיכו להישמר. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד.
אם אינך רוצה לקבל קבצי עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היוועץ בקובץ ה”עזרה” של הדפדפן. בנוסף, אתה יכול למחוק את העוגיות במכשיר הקצה שלך בכל עת. זכור שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר וכך גם באתרי אינטרנט אחרים. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ולא יזהה אותך בכניסה חוזרת.

אבטחת מידע

אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכות האתר. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
עם זאת, יישומים אלה אינם מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, איננו מתחייבים, ואינך יכול לצפות לכך שמערכות המידע המשמשות את פעילות האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא שהינו שגוי או אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
מידע הדרוש למפעילת האתר – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך יצירת קשר או פרסום. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל: hairprofix@gmail.com. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

עודכן לאחרונה: פברואר 2021.